İSG Politikamız


Firmamız içinde herkesin sürecin geçerli ve etkin bir halkası olduğu bilincini yerleştirmek,
 
Personele rahat ve güvenilir iş ortamını sağlamak ve kendisini ilgilendiren konularda yereli bilgi vermek,
 
Proses iyileştirmelerine katkı sağlayacak esneklikte personel temini ve esnekliği sağlamak,
 
Saygılı ve eşit çalışma ortamı sağlamak,
 
Girişimci ve gelişime açık personelleri dikkate alarak kapasitelerini etkin ve verimli biçimde kullanmak,
 
Aday çalışanlara bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek,
 
Başarılı çalışanları teşvik amacı ile ödüllendirmek,
 
İş Kanunu mevzuatına uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmek,
 
Yasal mevzuatları takip ederek güncelliğini sağlamak,
 
Çalışanlarımız ve Üst Yönetim olarak bu uygulamaları İnsan Kaynakları Politikamız olarak benimsemiş olup çalışma hayatımız boyunca müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile Eğitimli ve Bilinçli personel ile üretim faaliyetlerimize devam etmekteyiz…