Çevre Politikamız


Üretim faaliyetlerimizi sürdürürken Çevresel Etki Analizi çerçevesinde oluşabilecek risklerin önüne geçerek, risklerin kaynağında çözülmesi faaliyetlerini planlamak ve gerçekleştirmek,
 
Çevre faaliyetlerinde Çevre İzni,Çevre Etki Değerlendirmesi uygulamalarının eksiksiz yerine getirilerek yasal mevzuata uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmek,
 
Yasal mevzuatları takip ederek güncelliğini sağlamak,
 
Çalışma esnasında koruyucu ve önleyici faaliyetleri sürdürmek,
 
Doğal kaynakları verimli kullanmak,
 
Atık miktarlarını en aza indirerek çevreye saygılı temiz üretim faaliyetlerini sürdürmek,
 
Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001 çalışmalarının etkinliğini sürekli iyileştirerek firma bünyesinde uygulanabilirliğini, izlenebilirliğini ve geliştirilebilirliğini sürdürmek,
 
Çalışanlarımız ve Üst Yönetim olarak bu uygulamaları Çevre Politikamız olarak benimsemiş olup çalışma hayatımız boyunca müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile Temiz Üretim faaliyetlerimize devam etmekteyiz…